LASUC logotipas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Registracija į renginius


 
Nr. Renginys Veiksmai
1.

2018-11-29. Apskritojo stalo diskusija "Įtraukiojo ugdymo aktualijos: švietimo pagalbos organizavimas akliesiems ir silpnaregiams"

Dalyviai: bendrojo ugdymo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkai ar jų pavaduotojai. Tikslas: aptarti švietimo pagalbos organizavimo aspektus bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems akliesiems ir silpnaregiams. Pradžia 13 val. Vieta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (Ateities g. 44 Vilnius)

Registracija pasibaigė
2.

2018-12-13. seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams"

Tikslas – supažindinti savivaldybių administracijų specialistus, atsakingus už tarpinstitucinį bendradarbiavimą, su aklų ir silpnaregių vaikų ugdymo, pagalbos šeimai organizavimo galimybėmis, Centro veikla. Pradžia 10 val. Vieta Ateities g. 44, Vilnius. Pietų kaina 2,28 eur, sumokėti iki gruodžio 3 d. sąskaitos Nr. LT 94 7044 0600 0045 3821

Registracija pasibaigė
3.

2018-12-05. Dviejų dienų kompiuterinio raštingumo konsultacijos specialių ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimo (aklumo, žymios ar vidutinės silpnaregystės) mokiniams.

Konsultacijų laikas - 15.00-17.00 val. Vieta - Ateities g. 44, Vilnius. Registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 30 d. Daugiau informacijos tel. 8 679 87400.

Registracija pasibaigė
4.

2019-02-05. Kompiuterinio raštingumo konsultacija mokiniams. Vieta - Ateities 44, Vilnius. Konsultacijos laikas 15.00 - 16.30 val.

Kompiuterinio raštingumo konsultacija akliems ir silpnaregiams 8- IV g klasių mokiniams, besimokantiems bendrojo ugdymo mokyklose. Daugiau informacijos 8 679 87 400

Registracija pasibaigė
5.

2019-02-19. Kompiuterinio raštingumo konsultacija mokytojams.

Padėti bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, ugdantiems aklus ir silpnaregius mokinius, suprasti informacinių technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese. Konsultacijos trukmė - 2 val., pradžia - 11 val., vieta - Ateities 44, Vilnius. Daugiau informacijos tel. 8 679 87 400

Registracija pasibaigė
6.

2019-03-21. Seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams"

Tikslas – supažindinti savivaldybių administracijų specialistus, atsakingus už tarpinstitucinį bendradarbiavimą, su aklų ir silpnaregių ugdymo, pagalbos šeimai organizavimo galimybėmis ir Centro veikla. Pradžia 9.30 val. Vieta Ateities g. 44, Vilnius. Pietų kaina 2,28 eur, sumokėti iki kovo 12 d. į sąskaitą Nr. LT 94 7044 0600 0045 3821

Registracija pasibaigė


Valid XHTML 1.0 Transitional

Copyright ©2017,18 lasuc.eu.
All rights reserved.