LASUC logotipas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Registracija į renginius


 
Nr. Renginys Veiksmai
1.

2019-10-28. Tiflopedagogikos kursai

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, ugdantiems aklus ir silpnaregius mokinius, privaloma išklausyti Tiflopedagogikos kursus (40 akad. val.). Spalio 28-30 d. organizuojami šie kursai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Ateities 44, Vilnius. Daugiau informacijos teikia Irina Mickutė tel. +370 655 08731. Kursai mokami. Kaina bus patikslinta vėliau.

Registracija pasibaigė
2.

2019-10-14. RENGINYS, SKIRTAS BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI PAMINĖTI „TIESIAME TILTUS Į PASAULĮ“

Renginyje pristatomi pranešimai, vyks diskusijos, praktinės edukacinės veiklos. Renginio vieta - Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salė. Atvykstant būtina turėti patvirtinantį asmens dokumentą.

Registracija pasibaigė
3.

2019-10-10. Knygos ir metodinės vaizdinės priemonės pristatymas

Renginyje knygos "Viltis ir šviesa" herojės istoriją pristatys mergaitės tėvas Per Lorentzen, Oslo universiteto psichologijos profesorius. Per Lorentzen mokslinės veiklos kryptys - neįgalių vaikų bendravimas, kalba ir socialinis supratimas. Metodinę vaizdinę priemonę „Kurčneregystė ir komunikacija“ pristatys Dalia Taurienė, LASUC tiflopedagogė. Renginys nemokamas, bus išduodami pažymėjimai.

Registracija pasibaigė
4.

2019-06-12. Internetinis seminaras „Akli ir silpnaregiai mokiniai bendrojo ugdymo mokykloje: misija įmanoma“

Šiame internetiniame seminare Centro pedagogai apibendrins užsienio šalyse (Vokietija, Izraelis, Latvija, Prancūzija, Vengrija) įgytas žinias, pristatys naujas ugdymo metodikas bei priemones akliems ir silpnaregiams, aptars ankstyvosios intervencijos svarbą ir galimybes. Mokestį už pažymėjimą (kaina 2 Eur.) būtina pervesti į Centro atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 94 7044 0600 0045 3821, nurodant paskirtį „Už seminaro pažymėjimą“.

Registracija pasibaigė
5.

2019-04-18. Seminaras „Sutrikusios regos vaiko rengimas mokyklai: pedagoginiai ir psichologiniai aspektai“ I dalis

Seminaro programa akredituota Trakų pedagogų švietimo centre. Seminaras skirtas bendrojo ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagoginiams darbuotojams. Trukmė 18 akad. val. Seminaro kaina 5,00 eurai (už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą ir kavos pertraukas). Seminaro dalyvio mokestį reikia sumokėti iki balandžio 19 d. į LASUC sąskaitą Nr. LT 94 7044 0600 0045 3821. Nurodyti mokėjimo paskirtį „Už seminarą“.

Registracija pasibaigė
6.

2019-03-21. Seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams"

Tikslas – supažindinti savivaldybių administracijų specialistus, atsakingus už tarpinstitucinį bendradarbiavimą, su aklų ir silpnaregių ugdymo, pagalbos šeimai organizavimo galimybėmis ir Centro veikla. Pradžia 9.30 val. Vieta Ateities g. 44, Vilnius. Pietų kaina 2,28 eur, sumokėti iki kovo 12 d. į sąskaitą Nr. LT 94 7044 0600 0045 3821

Registracija pasibaigė
7.

2019-02-19. Kompiuterinio raštingumo konsultacija mokytojams.

Padėti bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, ugdantiems aklus ir silpnaregius mokinius, suprasti informacinių technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese. Konsultacijos trukmė - 2 val., pradžia - 11 val., vieta - Ateities 44, Vilnius. Daugiau informacijos tel. 8 679 87 400

Registracija pasibaigė
8.

2019-02-05. Kompiuterinio raštingumo konsultacija mokiniams. Vieta - Ateities 44, Vilnius. Konsultacijos laikas 15.00 - 16.30 val.

Kompiuterinio raštingumo konsultacija akliems ir silpnaregiams 8- IV g klasių mokiniams, besimokantiems bendrojo ugdymo mokyklose. Daugiau informacijos 8 679 87 400

Registracija pasibaigė
9.

2018-12-13. seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams"

Tikslas – supažindinti savivaldybių administracijų specialistus, atsakingus už tarpinstitucinį bendradarbiavimą, su aklų ir silpnaregių vaikų ugdymo, pagalbos šeimai organizavimo galimybėmis, Centro veikla. Pradžia 10 val. Vieta Ateities g. 44, Vilnius. Pietų kaina 2,28 eur, sumokėti iki gruodžio 3 d. sąskaitos Nr. LT 94 7044 0600 0045 3821

Registracija pasibaigė
10.

2018-12-05. Dviejų dienų kompiuterinio raštingumo konsultacijos specialių ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimo (aklumo, žymios ar vidutinės silpnaregystės) mokiniams.

Konsultacijų laikas - 15.00-17.00 val. Vieta - Ateities g. 44, Vilnius. Registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 30 d. Daugiau informacijos tel. 8 679 87400.

Registracija pasibaigė
11.

2018-11-29. Apskritojo stalo diskusija "Įtraukiojo ugdymo aktualijos: švietimo pagalbos organizavimas akliesiems ir silpnaregiams"

Dalyviai: bendrojo ugdymo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkai ar jų pavaduotojai. Tikslas: aptarti švietimo pagalbos organizavimo aspektus bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems akliesiems ir silpnaregiams. Pradžia 13 val. Vieta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (Ateities g. 44 Vilnius)

Registracija pasibaigė


Valid XHTML 1.0 Transitional

Copyright ©2017,18,19 lasuc.eu.
All rights reserved.